PROFESJONALIZM
         TERMINOWOŚĆ
        ELASTYCZNOŚĆ
        ZADOWOLENIE

Zakupione w firmach maszyny serwerowe są najczęściej wykorzystywane zaledwie w kilkunastu procentach. Wirtualizacja serwerów umożliwia uruchomienie wielu systemów wirtualnych na jednej maszynie. 

Wirtualizacja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz minimalizację kosztów a także ograniczenie do minimum potrzebnego miejsca.

Dzięki wirtualizacji można uruchomić kilka systemów operacyjnych jednocześnie przy czym każdy z systemów ma dostęp do zasobów znajdujących się na serwerze. Można także błyskawicznie tworzyć środowiska testowe i deweloperskie bez utraty płynności pracy sieci informatycznej oraz bez konieczności pracy na pracujcym środowisku.


Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!