PROFESJONALIZM
         TERMINOWOŚĆ
        ELASTYCZNOŚĆ
        ZADOWOLENIE

Obecnie dane firmy są często dużo cenniejsze niż jej środki trwałe. Niestety często zdarza się, że bezcenne dane są tracone bezpowrotnie z powodu awarii lub niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego. W takim przypadku straty są nie do oszacowania.

Takim stratom można uniknąć tworząc kopie zapasowe danych (backup).

Nasza firma oferuje wykonanie okresowych kopii zapasowych istotnych dla firmy danych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przechowywujemy je w ustalony wcześniej sposób zgodnie z zasadami poufności i bezpieczeństwa danych.


Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!