PROFESJONALIZM
         TERMINOWOŚĆ
        ELASTYCZNOŚĆ
        ZADOWOLENIE

Audyt infrastruktury IT pozwala nam na dokładne poznanie zasobów informatycznych firmy oraz określenie kierunku dla modernizacji i rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości firmy. Na tym etapie współpracy analizujemy instniejącą infrastrukturę informatyczną, oprogramowanie, licencje, aktualność dokumentacji.

Dzięki audytowi otrzymujemy bardzo przydatne informacje dotyczące m.in. potrzeb rozbudowy sieci komputerowej czy dokupienia oprogramowania.

Dzięki autydowi IT uzyskasz informację na temat:

  • legalności oprogramowania
  • konieczności aktualizacji sprzętu i oprogramowania
  • stanu dokumentacji technicznej infrastruktury IT
  • kopii zapasowych ważnych danych firmowych
  • topologii sieci komputerowej
  • wad infrastruktury, które powinno się poprawić
  • stanie, ilości oraz konfiguracji komputerów i serwerów

Powyższe informacje będą bardzo przydatne w przypadku chęci rozbudowy infrastruktury inforamtycznej czy poprawy bezpieczeństwa sieci informatycznej firmy.


Jesteś zainteresowany audytem infrastruktury IT? Skontaktuj się z nami!